Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Ffydd yng Nghymru: Yn cyfrif i'n cymunedau

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 31 Mawrth 2008
Nod yr ymchwil hwn yw casglu tystiolaeth ystadegol o’r gwasanaethau y mae cymunedau ffydd yn eu darparu ar gyfer eu cymunedau ehangach.
Mae’n canolbwyntio ar y gwasanaethau y mae cymunedau ffydd yn eu cynnig i’r gymuned ehangach trwy eu gwirfoddolwyr a’u staff cyflogedig, a’r ystafelloedd ac adeiladau y maent yn eu cynnig ar gyfer grwpiau cymunedol eraill.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu