Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Ymchwilio i ffactorau sy'n effeithio ar recriwtio a chadw gweithwyr gofal cartref

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 17 Mawrth 2016
Mae'r ymchwil yn cael ei chynnal i edrych ar y ffactorau sy'n effeithio ar recriwtio a chadw gweithwyr gofal cartref ac i ba raddau y mae'r ffactorau hyn yn effeithio ar ansawdd gofal cartref.

Bydd canfyddiadau'r ymchwil yn cyfrannu at ymgynghoriad cyhoeddus ar ymyriadau polisi i wella ansawdd gofal cartref trwy effeithio'n gadarnhaol ar recriwtio a chadw gweithwyr gofal cartref. Bydd yr ymchwil hefyd yn darparu argymhellion, fel y bo'n briodol, ar ofynion ymchwil pellach ac ar sut y gallai Llywodraeth Cymru wella ansawdd gofal cartref trwy bolisi sy'n dylanwadu'n gadarnhaol ar unigolion i ddod yn weithwyr gofal cartref, ac i barhau yn y gwaith hwn.

Cyswllt

Ffôn: 029 2082 5378
Ebost: rebecca.cox@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu