Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol
Arolygon

Dod i gysylltiad â mwg ail-law mewn ceir a’r defnydd a wna plant 10-11 mlwydd oed Cymru o e-sigaréts

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 3 Rhagfyr 2014
Yn yr adroddiad hwn ceir ddisgrifiad o newidiadau yn y cysylltiad ag ysmygu mewn ceir y daeth plant iddo rhwng 2008 a 2014. Mae hefyd yn cynnwys data ar ba mor gyffredin yw defnyddio e-sigaréts a chysylltiadau gyda rhieni’n ysmygu a’r bwriadau i ysmygu yn y dyfodol.

Yn 2007 a 2008, edrychodd nifer o arolygon trawstoriadol (Cysylltiad a mwg tybaco amgylcheddol yn ystod plentyndod (CHETS) Cymru) ar newidiadau o ran plant a ddeuai i gysylltiad â mwg ail-law ar ôl y ddeddfwriaeth. Yr un oedd elfennau arolwg 2014 CHETS Cymru 2 ag elfennau’r arolygon cynharaf hyn, recriwtio sampl o 75 o ysgolion a chasglu data holiadur oddi wrth 1601 o blant o’r ysgolion hynny.

Nod yr arolwg oedd recriwtio cymaint o’r ysgolion a gymerodd ran yn CHETS Cymru ag yr oedd modd. Gofynnwyd yr un cwestiynau am y cysylltiad â mwg ail-law y deuai plant iddo mewn mannau preifat ag a ofynnwyd yn CHETS Cymru, gydag ychydig o eitemau ychwanegol ar ysmygu mewn ceir. Cwblhawyd hefyd eitemau ychwanegol ar ddefnyddio e-sigaréts. Casglwyd y data mewn dosbarthiadau  gan staff ymchwil hyfforddedig.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6543
Ebost: chris.roberts@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu