Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Archwilio trosglwyddiadau addysg disgyblion 6 i 8 oed yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 14 Mawrth 2011
Adolygiad o'r profiadau trosiannol a wynebodd ysgolion a fabwysiadodd y cyfnod sylfaen yn gynnar.
Mae’r adroddiad yn ystyried i ba raddau mae profiadau plant o drosglwyddo o’r Cyfnod Sylfaen i Gyfnod Allweddol 2 yn wahanol i brofiadau disgyblion sy’n trosglwyddo o Gyfnod Allweddol 1 i Gyfnod Allweddol 2.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu