Skip to content
Ymchwil Economaidd

Astudiaeth archwiliol i effaith newid ym mherchnogaeth busnes ar gyflogaeth a chyflogau

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 18 Mehefin 2009
Golwg ar y dystiolaeth sydd ar gael ar effeithiau newidiadau mewn perchenogaeth busnesau ar gyflogaeth a chanlyniadau eraill cwmnïau.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu