Skip to content
Ymchwil Economaidd

Is-gyfrifon Amgylcheddol Arbrofol i Gymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 27 Mawrth 2007
Nod yr astudiaeth hon oedd creu dull o ddarparu gwybodaeth gadarn i lywio ac ategu polisïau datblygu cynaliadwy.
Dylai'r Is-gyfrif Amgylcheddol arbrofol fod yn gyson â'r cysyniadau a'r dulliau y cytunwyd
arnynt ar lefel ryngwladol a ddefnyddir yn Is-gyfrifon Amgylcheddol y DU. Hynny er mwyn mynd ati mewn ffordd briodol i ddadansoddi a chymharu'r effaith ehangach y mae gweithgarwch economaidd yn ei chael ar yr amgylchedd ac adnoddau naturiol.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu