Skip to content
Ystadegau

Gwaharddiadau o ysgolion

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 5 Mawrth 2014
Adroddiad sy'n cyflwyno data ar ysgolion ac Unedau Cyfeirio Disgyblion, gan gynnwys gwybodaeth yn ôl oedran, ethnigrwydd, anghenion addysgol arbennig, y rhesymau dros ei wahardd a'r ddarpariaeth amgen a wnaed.

Rhybudd terfynu

Er mwyn gwella ansawdd a defnyddioldeb y data gwaharddiadau, rydym wedi penderfynu i gasglu data gwaharddiadau mewn ffordd newydd drwy ddefnyddio’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD). Er y disgwylir y bydd y data newydd yn fwy defnyddiol i ddefnyddwyr, ni fydd yn gymharol i'r hen data gwaharddiadau. Am y rheswm hyn, penderfynwyd y bydd yr adroddiad hwn yn cael ei derfynu a'i ddisodli gydag adroddiad newydd o'r enw 'Gwaharddiadau parhaol a chyfnod penodol o ysgolion' a fydd yn seiliedig ar y data newydd.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu