Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol
Ystadegau

Archwilio dichonoldeb creu astudiaeth hydredol i Gymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 6 Rhagfyr 2013
Mae'r adroddiad yn adolygu'r opsiynau ar gyfer creu 'meingefn poblogaeth' 100% er mwyn hwyluso dadansoddi ar gyfer is-grwpiau poblogaeth manwl ac i weithredu fel sail ar gyfer cysylltu setiau data gweinyddol ac arolygon ar gyfer Cymru.

Rhoddir sylw arbennig i'r materion sy'n ymwneud â chynnwys data'r Cyfrifiad mewn astudiaeth o'r fath. Mae'r adroddiad hefyd yn archwilio i ba raddau y gallai'r defnydd o setiau data arolygon cymdeithasol 'cyfoethocach' gael eu cysylltu â meingefn poblogaeth o'r fath er mwyn creu efelychiad o boblogaeth ffug Cymru. Mae llawer o ffocws yr adroddiad ar Astudiaethau Hydredol y Cyfrifiad, sydd ar gyfer Cymru a Lloegr yn cynrychioli sampl o 1% o'r Cyfrifiad sy'n cael ei olrhain dros lawer o Gyfrifiadau.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 062 5229
Ebost: sarah.lowe@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu