Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Cyhoeddi tystiolaeth: Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol i helpu i nodi problemau a chwynion posibl am wasanaethau a ddarperir

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 24 Mawrth 2016
Mae'r papur hwn yn tynnu ynghyd tystiolaeth ar a gall Awdurdod Cyllid Cymru ddyfodol ddefnyddio Cyfryngau Cymdeithasol gan yr i helpu i nodi problemau a chwynion posibl am wasanaethau a ddarperir.

Mae defnydd Cyfryngau Cymdeithasol fel offeryn i ennill mewnwelediad i safbwyntiau a barn y cyhoedd yn faes twf yn y sector cyhoeddus a'r sector breifat. Nod y gwaith ymchwil oedd archwilio'r potensial ar gyfer defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol, gan ganolbwyntio ar:

  • a gall Cyfryngau Cymdeithasol ddarparu dull amgen/atodol effeithiol i gasglu barn cwsmeriaid am berfformiad gwasanaeth
  • defnyddio'r wybodaeth a gesglir yn effeithiol.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 5634
Ebost: ceri.greenall@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu