Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Synthesis Tystiolaeth - Datblygiad Siarteri

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 25 Chwefror 2016
Mae’r ymchwil yn tynnu ynghyd tystiolaeth o’r llenyddiaeth ar ddatblygiad siarteri, gan gynnwys ymarfer gorau, rhwystrau a galluogwyr.

Bydd y siarteri sy’n rhan o’r ymchwil yn canolbwyntio ar Siarteri Trethi’n bennaf, ond byddant hefyd yn cwmpasu siarteri gwasanaeth cyhoeddus eraill. Mae’r ddogfen hon yn cyfuno’r gwaith ymchwil, yn canfod negeseuon cyffredin, ac yn gosod y cyfan mewn cyd-destun Cymreig.

Mae Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) yn sefydlu Awdurdod Cyllid Cymru ac yn gosod dyletswydd ar yr awdurdod hwnnw i baratoi a chyhoeddi siarter safonau a gwerthoedd (Siarter Trethdalwyr).

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 5634
Ebost: ceri.greenall@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu