Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Adolygiad o'r dystiolaeth: Systemau cyllid llywodraeth leol, trethi lleol a dyrannu adnoddau

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 24 Mawrth 2016
Mae’r adolygiad hwn yn rhoi trosolwg o'r llenyddiaeth mewn perthynas ag amrywiaeth o fecanweithiau ariannu Llywodraeth Leol ac yn gwerthuso tebygolrwydd eu heffeithiolrwydd yng Nghymru.

Mae angen tystiolaeth i ddeall y potensial ar gyfer diwygio'r fframwaith cyllid Llywodraeth Leol yng Nghymru, er mwyn sicrhau ei fod yn cefnogi uchelgais y Llywodraeth ar gyfer diwygio'r Llywodraeth Leol yn y dyfodol.

Mae'r adolygiad hwn yn archwilio tystiolaeth o'r DU a thu hwnt, ac yn canolbwyntio ar ddulliau gwahanol o gyllido llywodraeth leol, systemau trethu lleol a dulliau o ddyrannu adnoddau. Mae hefyd yn edrych ar y cyfaddawdau y mae'n rhaid eu hystyried wrth ailgynllunio systemau cyllido.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 5634
Ebost: ceri.greenall@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu