Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o Ddysgu Seiliedig ar Waith

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 13 Gorffennaf 2016
Mae dysgu sy’n seiliedig ar waith yn cyfuno hyfforddiant sail-ddarparwr gyda hyfforddiant yn y gweithle, ac mae’n cynnwys y rhaglenni Prentisiaethau a Hyfforddeiaethau.

Mae’r adroddiad diweddaraf yn cynnig tystiolaeth mewn perthynas ag effeithiolrwydd y rhaglen Hyfforddeiaethau 2011-15.

Mae canfyddiadau’r gwerthusiad yn cynnwys:

  • Yn ystod 2011-2015 roedd tua 24,500 o rai yn gadael y Rhaglen Hyfforddeiaeth.
  • Fe wellodd perfformiad yn yr ail a'r drydedd flwyddyn, gyda 68 y cant o ddilyniant cadarnhaol yn 2013/14.
  • Cyrhaeddwyd targedau Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn gyffredinol ar gyfer cyfanswm cyfranogi, cyfranogiad merched a niferoedd oedd yn symud ymlaen i gyflogaeth. Fodd bynnag, ni chyrhaeddwyd y targedau ar gyfer cymwysterau a symud ymlaen i ddysgu pellach.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 3991
Ebost: sian.willaims50@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu