Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o’r strategaeth cwnsela mewn ysgolion yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 2 Tachwedd 2011
Asesiad o'r lefelau o foddhad â'r strategaeth a'i heffaith.

Adroddiad terfynol

Rhyddhau dyddiad: 2 Tachwedd 2011

Canfyddiadau allweddol

  • Gweithredu’r strategaeth a’i chyflawni.
  • Effaith gwasanaethau cwnsela mewn ysgolion ar lefelau trallod seicolegol y cleientiaid.
  • Y lefelau cyffredinol o fodlonrwydd â’r Strategaeth a’i gwasanaethau cwnsela mewn ysgolion.

Yn yr adroddiad mae cyfres o argymhellion i Lywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol ac ysgolion, yn seiliedig ar y dystiolaeth.

Mae’r adroddiad hwn yn disodli Adroddiad Cam Un.

Adroddiad cam un

Rhyddhau dyddiad: 12 Gorffennaf 2011

Mae’r adroddiad yma yn cyflwyno darganfyddiadau cam un o’r gwerthusiad ac yn canolbwyntio ar y darganfyddiadau o ddadansoddiad eilaidd o ddata cleient a chanlyniad ynghyd a chanlyniadau o arolygon o gynghorwyr ysgol, athrawon pennaeth/cyswllt a arweinion awdurdodau lleol/rheolwyr gwasanaeth.

Canfyddiadau allweddol

  • Effeithiolrwydd y cynghori mewn ysgolion o ran canlyniadau i bobl ifanc sy'n defnyddio'r gwasanaeth.
  • Cyfansoddiad y gwasanaeth cynghori mewn ysgolion.
  • Natur y gwasanaeth a gynigir.
  • Yr adnoddau ar gyfer y gwasanaeth cynghori mewn ysgolion.

Cyswllt

Ffôn: 029 2080 1138
Ebost: joanne.corke@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu