Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o raglen grantiau gwirfoddoli Llywodraeth Cynulliad Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 12 Hydref 2009
Mae’r Rhaglen Grantiau Gwirfoddoli yn darparu cyllid drwy dri chynllun grant ar wahân i gynyddu lefelau gwirfoddoli yng Nghymru.
Cynhaliwyd y gwerthusiad rhwng mis Mai a mis Awst 2009 gyda’r nod o asesu os yw’r tri chynllun yn unigol a gyda’i gilydd wedi cyflawni eu hamcanion ac wedi cynyddu lefelau gwirfoddoli yng Nghymru.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu