Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o'r Rhaglen Cymraeg i Oedolion

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 14 Hydref 2011
Diben y gwerthusiad oedd asesu effeithiau ac effeithlonrwydd y Rhaglen i fod yn sail i’w datblygiad yn y dyfodol.

Cynhaliwyd y gwerthusiad hwn rhwng mis Medi 2007 a mis Mawrth 2010.

Nodir yn Iaith Pawb, Cynllun Gweithredu Cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer creu Cymru Ddwyieithog, bod Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i ddatblygu’r rhaglen Cymraeg i Oedolion mewn ffordd gydlynol ar lefel genedlaethol. Mae’r gwaith hwn yn cynnwys adolygu’r ffordd y mae’r rhaglen yn cael ei chynllunio a’i darparu er mwyn sicrhau bod Cymraeg i Oedolion yn dod yn rhan o’r prif ffrwd cynllunio ac er mwyn codi proffil dysgu Cymraeg.

Cyswllt

Ffôn: 029 2082 1125
Ebost: alison.rees@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu