Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthuso Buddsoddi mewn Adfywio a Dargedir Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 15 Medi 2015
Ein fframwaith ar gyfer adfywio yw Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid. Cafodd gwerthusiad ei gynnal o’r ffordd mae’r fframwaith yn cael ei weithredu drwy gynnal ymchwil ansoddol â rhanddeiliaid.

Nod y gwerthusiad hwn oedd:

  • adolygu cynllun y rhaglen
  • adolygu’r ffordd y bydd y rhaglen yn cael ei sefydlu a’i gweithredu
  • adolygu strwythurau a modelau cyflenwi prosiectau
  • dysgu gwersi i ddylanwadu ar waith datblygu rhaglenni yn y dyfodol.

Roedd y gwerthusiad hwn yn cynnwys adolygiad o ddogfennau allweddol a chyfweliadau â staff Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol sy’n ymwneud â’r polisi.

Contact

Ynchwilydd
Ffôn: 0300 025 2663
Ebost: joseph.wilton@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu