Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o Gynllun Tai Gwasgaredig Bro Morgannwg

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 23 Mawrth 2016
Mae’r adroddiad hwn yn disgrifio canfyddiadau gwerthusiad o Gynllun Tai Gwasgaredig Bro Morgannwg i bobl gydag anghenion iechyd meddwl difrifol a pharhaus.

 Mae’r DHS yn cynnwys grŵp amlasiantaethol sy’n gweithio i gytuno ar fodel gwasanaeth sy’n briodol i anghenion pobl gyda phroblemau iechyd meddwl ym Mro Morgannwg. Comisiynwyd y gwerthusiad byr o’r Cynllun Tai Gwasgaredig (DHS) gan Fwrdd Gwasanaethau Effeithiol ar gyfer Grwpiau Agored i Niwed Llywodraeth Cymru (ESVG).

Defnyddiodd yr ymchwil ddull cyfranogol, gan gynnwys rhanddeiliaid y prosiect i ddatblygu theori newid y model gwasanaeth a model rhesymeg, a ddefnyddiwyd wedyn fel y fframwaith ar gyfer y gwerthusiad.

Dyluniwyd y gwerthusiad i:

  • edrych ar weithrediad y cynllun ac i asesu a yw’r prosiect yn gweithredu fel y disgrifiwyd gan y model rhesymeg
  • edrych ar i ba raddau y mae’r cynllun yn cyfrannu at y canlyniadau sydd mewn golwg yn y model rhesymeg
  • nodi pa wersi a ddysgwyd ar gyfer y cynllun a’r goblygiadau ar gyfer ei gynaliadwyedd a’i gyflwyno’n ehangach yn y dyfodol.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6255
Ebost: heledd.jenkins2@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099 

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu