Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o Gymorth Athrawon Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 27 Chwefror 2009
Adolygiad o'r gwasanaeth cwnsela, cymorth a chyngor am ddim ar gyfer athrawon yng Nghymru.
Lansiwyd Cymorth Athrawon Cymru gan y Gweinidog yng Nghymru ym mis Ebrill 2002 fel rhan o’r Rhwydwaith Cymorth Athrawon yng Nghymru (gynt y Gronfa Les Athrawon). Mae’n darparu gwasanaeth cwnsela, cefnogi a chynghori yn rhad ac am ddim i athrawon yng Nghymru. Mae hefyd yn darparu hyfforddiant ar-lein, ac mae’r gwasanaeth yn hollol ddwyieithog. Comisiynwyd yr adroddiad gan y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau i benderfynu a yw’r arian y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ei ddarparu’n barhaol yn briodol.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu