Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o'r Prosiect Arddangosiad Cymryd Adref Naloxone

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 27 Mehefin 2011
Astudiaeth sy'n cyflwyno canlyniadau'r prosiectau sy'n ceisio lleihau nifer y marwolaethau sy'n gysylltiedig â chyffuriau.

Prif bwriad y prosiect oedd i leihau marwolaethau cysylltiedig a cyffuriau yng Nghymru. Mae'r dogfen yn cyflwyno prif darganfyddiadau gwerthusiad y Prosiect.

Mae'r gwerthusiad yn adrodd bod dros 600 o gleientiaid wedi cael eu hyffordd yn y defnydd o naloxone ac wedi derbyn cyngor ychwanegol ar gydnabod a delio gyda digwyddiadau dos gormodol. Cafodd ychydig dros 10% o gitiau a ddarparwyd eu defnyddio dros yr astudiaeth blwyddyn hir.

Wnaeth cymhariaeth o weithred lleihau niwed, a gymerwyd yn ddigwyddiadau dos gormodol ymhlith y grŵp naloxone, a chymhariaeth gyda grŵp di-naloxone, darganfod bod y grŵp naloxone yn defnyddio'r ystum adferol ac yn ffonio am ambiwlans yn fwy aml. Mae'r adroddiad yn argymell bod y cynllun yn parhau, a bod y rhaglen yn cael eu rholio allan trwy'r wlad.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu