Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o’r rhaglen cymorth ariannol ar gyfer busnes Ymchwil Datblygu ac Arloesi SMARTCymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 13 Gorffennaf 2016
Mae’r adroddiad hwn yn disgrifio canfyddiadau’r gwerthusiad diwedd rhaglen ac mae’n rhoi dadansoddiad o gyflawniadau terfynol y rhaglen, ac argymhellion ar gyfer gweithgaredd prosiect yn y dyfodol.

Cynigodd  rhaglen SMARTCymru cymorth ledled Cymru i fusnesau sydd ar wahanol gamau o’r broses Ymchwil Datblygu ac Arloesi (RD&I), yn cynnwys Datblygu Cynnwys, Dichonoldeb Technegol a Masnachol, Ymchwil Diwydiannol, Datblygiad Arbrofol ac Ecsbloetiaeth.

Cynhaliwyd ymchwil y gwerthusiad rhwng misoedd Ebrill a Medi 2015 gan CM International a The Innovation Partnership.

Ffocws y gwerthusiad oedd deall perfformiad diwedd rhaglen SMARTCymru yn erbyn ei amcanion a'i dargedau penodedig. Y bwriad yw y bydd canlyniadau'r gwerthusiad yn hysbysu'r ddarpariaeth cymorth busnes RD&I yng Nghymru yn y dyfodol.

  • Adeiladodd ymchwil y gwerthusiad ar ddata monitro a gasglwyd gan dîm Arloesi Llywodraeth Cymru, ochr yn ochr â nifer o arolygon gyda busnesau cyfranogol, busnesau gwrthffeithiol, ac ymwybyddiaeth fusnes ehangach o’r rhaglen yng Nghymru.
  • Roedd y gwerthusiad hefyd yn cynnwys nifer fechan o gyfweliadau gyda rhanddeiliaid a gweithdy gyda rheolwyr a staff cyflenwi Llywodraeth Cymru.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6255
Ebost: heledd.jenkins2@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu