Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad Sgiliau yn y Gweithle

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 6 Chwefror 2008
Mae SitW yn cael ei werthuso dros nifer o flynyddoedd.

Mae’r adroddiad Cam 2 hwn yn ymdrin â’r sefyllfa bresennol, a’r cynnydd dros y chwe mis diwethaf, ynghyd â dau adroddiad thematig ar ‘ddryswch yn y farchnad’, a pha mor berthnasol yw SitW i wahanol sectorau.

Mae SitW yn adeiladu ar brosiectau blaenorol ‘Sgiliau ar gyfer Busnes’ a ‘Sgiliau ar gyfer Cyflogaeth’ (SfB/ SfE) wedi’u hyrwyddo gan ELWa yn y Gogledd rhwng 2000 a 2003, gan ddenu cefnogaeth ariannol sylweddol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu