Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o’r Skills Health Check Pilots

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 6 Rhagfyr 2011
Asesiad o weithrediad y cynllun peilot a phrofiad cwsmeriaid sy'n defnyddio'r Archwiliad Iechyd Sgiliau.

Mae’r adroddiad yn edrych ar y cefndir a’r cyd-destun polisi y tu ôl i raglenni peilot SHC cyn cynnal asesiad o’u gweithredu a phrofiad cwsmeriaid wrth ddefnyddio’r Skills Health Check.

Daw’r adroddiad i ben drwy wneud argymhellion ar gyfer llywio’r cam cyflwyno ac adeiladu ar fomentwm y rhaglenni peilot. Mae’r argymhellion yn cynnwys: materion gweithredol ac adnoddau; rhannu data rhwng y Ganolfan Byd Gwaith a Gyrfa Cymru; y defnydd o offer diagnostig TGCh; a gwerthuso’r SHC yn y dyfodol.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag Alison Rees ar Alison.Rees@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu