Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad Sgiliau Twf Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 16 Mawrth 2016
Mae'r astudiaeth yn cyflwyno canfyddiadau ar effeithiolrwydd ac effaith y prosiect.

Llwyddodd rhaglen gyfan Sgiliau Twf Cymru (gan gynnwys ProAct) gynorthwyo 527 o gyflogwyr, sydd uwchlaw’r targed o 500. Hefyd, llwyddodd hyfforddi 30,835 o weithwyr, sy’n uwch na’r rhagolwg (27,037). Enillodd cyfanswm o 16,419 o weithwyr gymwysterau, sydd hefyd yn uwch na’r disgwyl (15,982).

Roedd gweithwyr wedi gwella’u gwybodaeth a sgiliau, ynghyd â dysgu pethau newydd a oedd yn berthnasol i’w swyddi o ganlyniad i hyfforddiant Sgiliau Twf Cymru. Dywedodd bron pob cyflogwr fod ganddynt weithlu â sgiliau gwell o ganlyniad i gymryd rhan yn Sgiliau Twf Cymru.

Heb Sgiliau Twf Cymru, byddai ychydig dros hanner y cyflogwyr wedi cyflwyno hyfforddiant tebyg ond dros gyfnod hirach, a byddai ychydig o dan hanner wedi cyflwyno hyfforddiant byrrach neu ratach yn lle hynny.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 1138
Ebost: joanne.corke@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu