Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o’r Rhaglen Rhannu Gwybodaeth Bersonol a Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 25 Mawrth 2013
Ymgysylltwyd â dros 300 o unigolion sy’n ymwneud â chyflenwi gwasanaethau cyhoeddus ar draws Cymru yn y gwerthusiad.

Cynhwysodd y gwerthusiad arolwg o unigolion sy’n ymwneud â rheoli gwybodaeth a llywodraethu, ymgynghoriadau ag ymarferwyr mewn meysydd gwasanaeth dethol, astudiaethau achos ar arfer da mewn rhannu gwybodaeth, ac ymgynghoriadau gyda rhanddeiliaid strategol.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 0090
Ebost: ian.jones006@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu