Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o gynlluniau peilot Rhannu Prentisiaethau

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 19 Mawrth 2014
Mae’r adroddiad ar y gwaith a wnaed i wireddu amcanion y cynlluniau peilot.

Cychwynnwyd dau Gynllun Peilot ym mis Medi 2007.

Yn dilyn cam cyntaf yr astudiaeth werthuso, cafwyd:

  • adolygiad o’r dogfennau a’r wybodaeth fonitro
  • ymgynghoriad gyda rhanddeiliaid a phartneriaid cyflawni
  • trafodaethau manwl â grwpiau ffocws gyda’r dysgwyr
  • trafodaethau manwl â chyflogwyr
  • cyfweliadau dilynol gyda dysgwyr sydd wedi cwblhau eu cyfnod Rhannu Prentisiaeth.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 062 8788
Ebost: kimberley.wigley@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu