Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o bartneriaeth Sgiliaith/ CYDAG

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 3 Medi 2009
Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r canfyddiadau allweddol a ddaeth i’r amlwg yn ystod y gwerthusiad, gan dynnu ar y gwaith ymchwil a’r gwaith maes a wnaed gan y tîm gwerthuso.
Mae’n ystyried perfformiad ac effaith partneriaeth Sgiliaith/CYDAG mewn perthynas â’r amcanion a nodwyd yn y cytundeb rhwng chaff â’r bartneriaeth.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu