Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o’r Rhaglen Adfywio Strategol Dyffryn Hafren

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 4 Tachwedd 2014
Mae hon yn rhaglen o fuddsoddiadau isadeiledd ffisegol yn nhrefi Llanidloes, Y Drenewydd a’r Trallwng ac o’u cwmpas, yn sir Powys.

Roedd y gwaith arfarnu’n golygu diweddaru astudiaeth waelodlin flaenorol a gynhaliwyd yn 2010 er mwyn asesu sut mae canfyddiadau’r ardal leol wedi newid, gan gipio effaith y rhaglen ar y newidiadau hyn.

Cyswllt

Ymchwillydd
Ffôn: 0300 025 5540
Ebost: joanne.coates@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu