Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o'r gwasanaethau a ddarperir gan Nacro Cymru i Lywodraeth Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 17 Mehefin 2013
Mae Nacro Cymru wedi bod yn derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru ers dros 10 mlynedd, i gyflawni amrywiaeth o waith cyfiawnder ieuenctid.

Mae’r gwaith wedi cynnwys:

  • prosiectau ymchwil, adolygiadau llenyddiaeth
  • cymorth i’r Timau Troseddau Ieuenctid, gan gynnwys cymorth “yn ôl y galw” a rhaglenni â phwyslais penodol er mwyn cefnogi’r timau unigol
  • gwaith strategol - e.e. i gefnogi gweithrediad Strategaeth Troseddwyr Ifanc Cymru Gyfan
  • gwaith rhwydweithio/lledaenu gwybodaeth
  • gwaith gyda grŵp Rheolwyr Timau Troseddu Ieuenctid Cymru
  • hyfforddiant, yn cwmpasu ystod eang o feysydd fel: cyfranogiad ac ymgysylltiad pobl ifanc; asesu perygl; ysgrifennu adroddiadau cyn dedfrydu ac adroddiadau eraill.

Cyswllt

Ffôn: 0300 062 8138
Ebost: robert.willis@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu