Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o'r rhaglen Sêr Cymru II

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 2 Tachwedd 2017
Lansiwyd y rhaglen Sêr Cymru II i ddatblygu ardderchowgrwydd ymchwil yn y prif fannau sialens o wyddorau bywyd ac iechyd, uwch-adeiladu peirianneg a deunydd, carbon isel a’r amgylchedd.

Amcan y Gwerthusiad Cychwynnol Sêr Cymru II yw deall y ffordd y mae Sêr Cymru II yn cael ei gweithredu, ei  chyd-ddibyniaeth a'i effaith, yn enwedig, ei effeithiolrwydd o ran achosi’r canlyniadau ac effeithiau a chafodd y gweithrediadau ei chynllunio ar gyfer, i gael eu gwireddu.

Cynhaliwyd cam cychwynnol y gwerthusiad rhwng mis Ionawr a mis Gorffennaf 2017, gan gynnwys cyfweliadau cwmpasu gyda rhandaliadau allweddol, dadansoddiad manwl o lenyddiaeth berthnasol, datblygu set o fodelau theori newid, paratoi gwaelodlin fanwl o’r man cychwyn, ac adolygiad o'r trefniadau monitro rhaglen.

Cyswllt

Ymchwillydd
Ffôn: 0300 025 6132
Ebost: richard.self1@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu