Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o'r Gronfa Datblygu Gwaith Craffu yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 20 Mehefin 2012
Roedd y gwerthusiad yn cynnwys adolygiad o lenyddiaeth ar ddatblygiad gwaith craffu a'i effaith ar lywodraeth leol.

Amcanion cyffredinol yr astudiaeth oedd:

  • asesu i ba raddau y mae'r Gronfa Datblygu Gwaith Craffu wedi llwyddo i ddatblygu gwaith craffu mwy effeithiol mewn Llywodraeth Leol yng Nghymru.
  • barnu a ddarparodd y Gronfa werth am arian.
  • canfod a disgrifio unrhyw ystyriaethau a gwersi a allai fod â goblygiadau o ran dyfodol datblygiad gwaith craffu yng Nghymru.

Am ragor o wybodaeth plîs cysylltwch Jamie Smith Ffôn: 029 2082 6850.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu