Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad annibynnol o rôl  Swyddogion Cymorth Byrddau Gwasanaethau Lleol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 10 Mawrth 2015
Mae'r addroddiad asesu effaith y rôl Swyddog Cymorth Byrddau Gwasanaethau ar ddatblygu’r Byrddau Gwasanaethau Lleol yng Nghymru.

Mae hefyd yn ceisio tystiolaeth ar ble a sut mae’r rôl Swyddog Cymorth Byrddau Gwasanaethau wedi dangos potensial i alluogi’n bellach prosiectau Byrddau Gwasanaethau Lleol i gyflawni eu canlyniadau ac archwilio’r prosesau ariannu a gweithredu er mwyn nodi gwersi ar gyfer datblygiad yn y dyfodol.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 1193
Ebost: jackie.mcdonald@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu