Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Rhentu Doeth Cymru gwerthuso

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 22 Tachwedd 2016
Mae'r gwerthusiad yn ceisio barn yr awdurdod trwyddedu, awdurdodau lleol, landlordiaid preifat, asiantau gosod a thenantiaid ar weithredu'r ddeddfwriaeth newydd.

Mae’r adroddiad sylfaenol hwn yn cynnig y cipolwg cyntaf ar weithrediad y cynllun a’i effaith gynnar.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 5780
Ebost: lucie.griffiths@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu