Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o'r fframwaith rheoleiddio ar gyfer cymdeithasau tai

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 19 Mehefin 2013
Nod cyffredinol y gwerthusiad yw rhoi gwybodaeth i Fwrdd Rheoleiddiol Cymru am y modd y gweithredwyd y Fframwaith, a rhoi awgrym cynnar o'i effaith.

Diben y gwerthusiad interim o'r Fframwaith yw asesu:

  • y modd y cafodd ei weithredu gan Lywodraeth Cymru a chymdeithasau tai, a rhoi awgrym cynnar o'i effaith o ran cyflawni gwelliant/gwelliannau mewn cymdeithasau
  • effeithiolrwydd Bwrdd Rheoleiddiol Cymru wrth gyflawni ei amcanion gan gynnwys cyfansoddiad yr aelodaeth
  • effeithiolrwydd y Panel Cynghori Tenantiaid wrth gyflawni ei nodau a chefnogi gwaith Bwrdd Rheoleiddio Cymru.

Cyswllt

Ffôn: 0300 062 8562
Ebost: sara.james@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu