Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o’r Ganolfan Gymorth Ranbarthol ar gyfer Dysgu i Oedolion a Dysgu Cymunedol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 14 Ionawr 2008
Yn yr adroddiad hwn fe asesir ymarferiad peilot a lansiwyd yn 2006 i ehangu cylch gorchwyl Cydbwyllgor Systemau Gwybodaeth (CBSG) y Ganolfan Gymorth Ranbarthol i’r sector dysgu i oedolion a dysgu cymunedol.
Mae’r Ganolfan yn rhan o rwydwaith o 13 canolfan ledled y DU sydd wedi’u cynllunio i gynorthwyo gyda datblygiadau e-ddysgu a Gwybodaeth a Thechnolegau Dysgu mewn amrywiaeth o sectorau dysgu. Yn bennaf, mae’r Ganolfan Gymorth Ranbarthol yng Nghymru, fel canolfannau eraill, wedi bod yn canolbwyntio’n bennaf ar weithgareddau’n ymwneud â chefnogi datblygiadau ym maes e-ddysgu o fewn y sector Addysg Bellach.  Diben yr ymarferiad peilot hwn yw ceisio ehangu’r cylch gorchwyl ymhellach.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu