Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthuso cydweithredu rhanbarthol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 10 Tachwedd 2016
Mae’r gwerthusiad yn asesu’r gwaith o weithredu a chanlyniadau cydweithredu rhanbarthol, yn bennaf prosiectau sy’n cael eu hariannu drwy’r Gronfa Gydweithredu Ranbarthol.

Roedd y gwerthusiad hwn yn ymchwilio i brosiectau cydweithredu rhanbarthol y mae Llywodraeth Cymru wedi’u cefnogi drwy systemau ariannu amrywiol. Diben hyn yw gwella ac ehangu’r ddealltwriaeth o effeithiolrwydd a chanlyniadau’r math hwn o gydweithredu. Mae’n canolbwyntio yn bennaf ar y Gronfa Gydweithredu Ranbarthol. Mae’r adroddiad yn gwneud argymhellion ar yr amodau galluogi ar gyfer cydweithredu rhanbarthol effeithiol ac mae’n cynnwys pum astudiaeth achos manwl ar gydweithredu rhanbarthol ar hyd a lled Cymru.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6850
Ebost: jamie.smith@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu