Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o raglen Gweithredu Diswyddiadau (ReAct)

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 13 Gorffennaf 2016
Nod yr astudiaeth oedd gwerthuso effaith ac effeithlonrwydd ReAct, gan wneud argymhellion ar gyfer cyfeiriad y rhaglen a’i darpariaeth yn y dyfodol.

Mae ReAct yn rhaglen gan Lywodraeth Cymru sydd â’r nod o liniaru effeithiau niweidiol colli swyddi drwy alluogi’r rhai yr effeithiwyd arnynt i ddatblygu eu sgiliau a sicrhau cyflogaeth newydd cyn gynted ag sydd modd. Mae’n ymyriad unigryw gan ei fod yn rhoi cefnogaeth ynghynt na chynlluniau yn rhannau eraill o’r DU i unigolion a gollodd eu swyddi.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 7459
Ebost: faye.gracey@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu