Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o ReAct

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 7 Hydref 2008
Mae’r rhaglen ReAct yn adeiladu ar y Gronfa Gweithredu ar Ddiswyddiadau, a sefydlwyd gan Cyngor Hyfforddiant a Menter Gorllewin Cymru yn 1999 i liniaru effaith y diswyddiadau a creedig yn Ffactori Lucas yn Ystradgynlais.

Amcan ReAct yw i atal diweithdra hir dymor trwy ddarparu llwybrau i gyflogaeth i'r rheiny sydd yn ddiweddar neu ar fin dod yn ddi-waith

Er mwyn cyflawni hyn, mae’r rhaglen yn cynnig cymorth ariannol i gynorthwyo unigolion trwy’r pedwar prif ffrwd ariannu. Mae’r adroddiad yma yn argymell dal gafael ar ac adeiladu ar nifer o nodweddion ReAct mewn unrhyw raglen debyg y dyfodol.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu