Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o’r Gronfa Arallgyfeirio Swyddfeydd Post

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 1 Chwefror 2012
Adroddiad yn ystyried a yw amcan y gronfa i alluogi swyddfeydd post i barhau'n fasnachol hyfyw wedi'i gyflawni.

Sefydlwyd PODF gan Lywodraeth Cymru ym mis hail-ganolbwyntio ar gyfer swyddfeydd post yn nogfen polisi Cymru’n Un.  Nod y PODF oedd annog swyddfeydd post i arallgyfeirio, a gwella’r busnesau manwerthu a oedd ynghlwm wrth swyddfeydd post, ac felly eu galluogi i barhau’n fasnachol hyfyw a chynaliadwy, a bod o fudd mwy eang i gymunedau lleol. 

Mae’r gwerthusiad yn ystyried os yw amcanion y PODF wedi’u cwblhau ac yn gwneud cyfres o argymhellion, gan gynnwys cefnogi’r achos o blaid rhyw fath o ymyrraeth barhaus yng Nghymru.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu