Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o flwyddyn beilot y Rhaglen Ardaloedd Arloesi

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 3 Mawrth 2016
Mae’r rhaglen Ardaloedd Arloesi’n cefnogi awdurdodau lleol a chlystyrau Cymunedau yn Gyntaf i ganfod cyfleoedd newydd i bobl fwynhau gweithgareddau diwylliannol a chymryd rhan ynddynt.

Mae’n dwyn ynghyd wahanol gyrff diwylliannol fel y gallant gael fwy o effaith ar fywydau unigolion a chymunedau. Yn ystod y flwyddyn beilot mae chwe Ardal Arloesi wedi’u sefydlu yn Gwynedd, Caerdydd/Merthyr, Casnewydd, Abertawe, Torfaen a Wrecsam.

Roedd y rhaglen ei werthuso gan ddefnyddio cyfuniad o ddulliau.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 1481
Ebost: kathleen.mulready001@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu