Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad Rhaglen Band Eang y Genhedlaeth Nesaf i Gymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 28 Medi 2016
Cafodd y rhaglen ‘Band Eang y Genhedlaeth Nesaf i Gymru’, a elwir yn Cyflymu Cymru, ei sefydlu i ymestyn cwmpas band eang cyflym iawn i’r ardaloedd hynny sydd heb eu cynnwys yn y cyflwyniad masnachol.


Ariannwyd y rhaglen gan raglenni ERDF 2007-13 yn ardaloedd Cydgyfeirio a Chystadleuol Cymru (£90 miliwn), Llywodraeth Cymru (£59 miliwn), a Broadband Delivery UK (£57 miliwn). Ymrwymwyd £52 miliwn pellach o fuddsoddiad gan BT, y partner cyflenwi masnachol a ddewiswyd.

Roedd y gwerthusiad yn cynnwys

  • arolygon gyda mentrau a chartrefi (yn cynnwys y rheini oedd wedi a heb fabwysiadu band eang cyflym iawn)
  • ymgynghoriadau gyda phartneriaid a rhanddeiliaid oedd yn rhan yn y rhaglen
  • datblygiad model effaith er mwyn amcangyfrif effeithiau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol net y rhaglen. 

Hefyd cynhaliwyd ymchwil sylfaenol gyda phrentisiaid.

Cyswllt

Ymchwil
Ffôn: 0300 025 6255
Ebost: heledd.jenkins2@wales.gsi.gov.uk 

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu