Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o'r Cynllun Effeithlonrwydd Ynni Cartref newydd i Gymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 1 Mawrth 2005
Ymchwil i ba mor effeithiol y mae'r Cynllun Effeithlonrwydd Ynni Cartref wedi codi pobl allan o dlodi tanwydd.
Mae Gynllun Effeithlonrwydd Ynni Cartref (HEES) wedi bod ar waith ers mis Tachwedd 2000, a'r cynllun hwn yw prif gyfrwng Llywodraeth y Cynulliad ar gyfer bodloni ei hymrwymiadau yn y Strategaeth Tlodi Tanwydd. Mae grantiau'r HEES ar gyfer aelwydydd incwm isel sy'n agored i niwed ac sy’n derbyn nifer o fudd-daliadau ‘pasport’. Y rhagdybiaeth gyffredinol yw bod y rhan fwyaf o’r aelwydydd hyn yn dioddef tlodi tanwydd.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu