Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o gynllun effeithlonrwydd ynni Nyth

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 10 Mawrth 2015
Nest wedi'i gynllunio i gynorthwyo perchnogion cartrefi i fynd i'r afael â thlodi tanwydd.

Nod y gwerthusiad oedd:

  • penderfynu a oedd y cynllun yn gallu cyrraedd y cartrefi sydd fwyaf angen cymorth
  • penderfynu os yw’r cynllun wedi darparu gwerth am arian i Lywodraeth Cymru
  • penderfynu a oedd y cynllun yn darparu arbedion ynni i berchnogion cartrefi
  • gwerthuso profiadau’r cwsmer o’r gwasanaeth drwy gydol y broses.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu