Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o’r Flwyddyn Darllen Genedlaethol yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 3 Medi 2009
Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau’r gwerthusiad ac yn cynnwys casgliadau ac argymhellion a fydd yn helpu i lywio cyfeiriad a fformat y gweithgareddau a gyflwynir fel rhan o’r Flwyddyn Ddarllen yn y dyfodol.

Nod y rhaglen weithgareddau oedd dwyn ynghyd awdurdodau lleol, llyfrgelloedd, ysgolion, colegau, cyhoeddwyr, siopau llyfrau, gweithleoedd, cymunedau a theuluoedd. Y bwriad oedd datblygu ymgyrch gyda ffocws cadarn ar weithgareddau lleol yn hytrach na rhai cenedlaethol.

Yn arbennig, bwriad y rhaglen hon oedd:

  • targedu, fel grŵp blaenoriaeth, plant a phobl ifanc o’r blynyddoedd cynnar hyd at Gyfnod Allweddol 3 (14 mlwydd oed) a rhieni plant ifanc, gyda ffocws arbennig ar dadau
  • rhoi pwyslais penodol ar hyrwyddo darllen i fechgyn
  • canolbwyntio ar ddwyn ynghyd partneriaid ar lefel leol gan gynnwys grwpiau y blynyddoedd cynnar, ysgolion, llyfrgelloedd a grwpiau ieuenctid i ddatblygu a chynnal gweithgareddau i hyrwyddo darllen.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu