Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o'r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 4 Tachwedd 2010
Adroddiad ar effeithiolrwydd y cynllun o ran gwella iechyd corfforol a meddyliol ei gleientiaid.
Mae’r crynodeb hwn yn adrodd ar gynllun y gwerthusiad cenedlaethol a ddefnyddiodd hapdreial wedi’i reoli gyda phroses nythol a gwerthusiadau economaidd.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu