Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o waith aml-asiantaeth gyda phlant a phobl ifanc sy'n profi effeithiau cam-drin domestig

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 5 Ionawr 2011
Mae'r astudiaeth ymchwil hon yn dangos i ba raddau y cyflawnwyd ar lefel leol rai o'r amcanion polisi allweddol yn ymwneud â thargedu'r gwasanaethau a ddarperir ar hyn o bryd i blant a phobl ifanc.
Cafodd y gwaith ymchwil hwn ei wneud gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth a chafodd ei ariannu drwy gylch ceisiadau 2009 ar gyfer grant ymchwil y Gronfa Syniadau Newydd.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu