Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthuso Cronfa Fynediad Learntrain ar gyfer Deunyddiau'r Rhwydwaith Ddysgu Genedlaethol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 14 Ionawr 2008
Mae'r gwerthusiad yn canolbwyntio ar effeithiolrwydd ac effaith Learntrain, yn ogystal â'r angen fydd yn y dyfodol am gronfa e-ddysgu a'i chynaliadwyedd.
Bwriad y gwerthusiad yw sicrhau y bydd modd dod o hyd i'r deunyddiau yn y dyfodol trwy borth cyrchu.  Mae'r gwerthusiad hefyd yn mynd i'r afael â'r defnydd a wneir ar hyn o bryd o'r gronfa a pha mor addas yw'r gronfa ar gyfer y prif sector o randdeiliaid: Addysg Bellach, Dysgu Seiliedig ar Waith, Dysgu i Oedolion a Dysgu Cymunedol ac Ysgolion sydd â chweched dosbarth.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu