Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o’r Mesur Dysgu a Sgiliau

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 10 Mai 2010
Nodau bras yr ymchwil oedd canolbwyntio ar effeithiau tebygol y Mesur ar y Llwybrau Dysgu 14 – 19 oed yn genedlaethol ac asesu’r graddau y mae dewis ehangach yn cael ei sicrhau o ganlyniad i weithredu’r polisi.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu