Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthuso Cyfrifon Cymuned sy’n Dysgu

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 31 Gorffennaf 2008
Mae’r gwerthusiad wedi golygu gwerthuso pob cynllun treialu yn unigol a gwneud gwerthusiad o’r dull cyffredinol o weithredu.
Mae’r canfyddiadau cyffredinol yn yr adroddiad hwn a gwahaniaethir rhwng y ddau gynllun mewn sefydliadau sefydledig a’r tri chynllun treialu a ffurfiwyd fel prosiectau newydd.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu