Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o Twf Swyddi Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 13 Gorffennaf 2016
Mae Twf Swyddi Cymru yn ymdrin â diweithdra ymhlith pobl ifanc ac yn anelu at greu o swyddi i bobl ifanc ddi-waith rhwng 16 a 24 oed sy’n barod ar gyfer gwaith.

Mae Twf Swyddi Cymru yn rhan o fentrau Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â diweithdra ymysg pobl ifanc a chaiff ei ariannu’n rhannol gan y Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd.

Mae'r gwerthusiad yw asesu effeithiolrwydd prosesau’r rhaglen, mesur effaith y rhaglen, ac asesu gwerth am arian Twf Swyddi Cymru, gan sicrhau ei fod yn bodloni gofynion Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).

Mae’r adroddiad ar y bobl ifanc sy’n gadael eu swyddi Twf Swyddi Cymru y’n gynnar yn ymchwilio i nodweddion a chyrchfannau’r  bobl ifanc hynny, yn ogystal â’r amgylchiadau a arweiniodd atynt yn gadael yn gynnar. Roedd yr ymchwil hon hefyd yn anelu at feithrin dealltwriaeth o’r cymorth ychwanegol y gellid ei gynnig i gyflogwyr a phobl ifanc er mwyn atal achosion o adael yn gynnar.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 7459
Ebost: faye.gracey@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu