Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o wasanaethau cynghori y Ganolfan Byd Gwaith mewn canolfannau plant integredig Ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 12 Hydref 2012
Ymwelodd ymchwilwyr â dwy ardal, a chyfweld staff a rhanddeiliaid lleol a chynnal grwpiau ffocws rhieni.

Mewn dwy ardal, cyfwelwyd staff lleol a rhanddeiliaid dros y ffôn. Adolygwyd tystiolaeth ddogfennol a chynnal trafodaethau gyda rhanddeiliaid cenedlaethol. Mae’r adroddiad yn cynnwys casgliadau ynglŷn â chynnydd a chyflawniadau’r peilot.

Cyswllt

Ffôn: 0300 062 8134
Ebost: michael.harmer@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu